احداث جایگاه سوخت

احداث جایگاه سوخت

احداث جایگاه سوخت

احداث جایگاه سوخت

احداث جایگاه سوخت

احداث جایگاه سوخت یکی از جذاب ترین و در عین حال مهم ترین اقداماتی است که هرکسی با توجه به شرایط مالی مناسبی که داشته باشد می تواند اقدام کند. مسائلی که باید با دقت بدان ها توجه نمود را به صورت جزیی اشاره می کنیم

برای احداث جایگاه سوخت از ویژگی ها و وظایف شخص جایگاه‌ دار میتوان به موارد زیر اشاره کرد:

شرایط اولیه شخص جایگاه دار :

 • بایستی تابعیت کشور ایران را داشته باشد
 • تدین به یکی از ادیان کشور ایران
 • عدم سوء پیشینه قضائی و اخلاقی
 • عدم اعتیاد

شرایط ثانویه:

 • سند ثبتی و اخذ مجوز زمین توسط یکی از سازما نهای شهرداری مسکن و شهرسازی،منابع طبیعی و….
 • واریز مبلغ۲۰میلیون ریال جهت حسن انجام کار
 • تعهد محضری جهت عدم اعتراض بر کمبود فروش
 • ارائه پاسخ و ادارات ذی صلاح

احداث جایگاه سوخت

مدارک لازم جهت احداث جایگاه سوخت

 • تصویر کارت پایان خدمت یا معافیت
 • فیش واریزی ۲۰ میلیون ریال حسن انجام کار
 • کپی سند بتی زمین
 • کروکی کامل زمین
 • ارائه ی فرم و تعهد نامه
 • تسلیم موافقت اصولی از سازمان حمل و نقل و پایانه ها
  اگر سازنده حقوقی باشد :
 • اساس نامه شرکت
 • صورت جلسه عمومی شرکت
 • روزنامه
 • آگهی ثبت
 • آگهی آخرین تغییرات
 • نقشه و پلن های لازم
 • پلن جانمایی جایگاه ومحوطه
 • نقشه طبقه بندی مناطق خطر
 • نقشه ایزومتریک لوله کشی
 • نقشه الکتریکال
 • نقشه سیستم اطفا اعلام حریق
 • نقشه سیستم اتصال به زمین
 • نقشه سیستم قطع اضطراری
 • p&id نقشه جایگاه

احداث جایگاه سوخت

برای شروع به کار و بهره برداری اخذ مجوذ شرکت ملی پخش فراورده های نفتی لازم است :

• صدور مجوز از سوی شرکت ملی پخش مستلزم نصب صحیح و اصولی شرکت سازنده و نصب کننده می باشد .

 1. نصب اصولی تجهیزات پمپ بنزین
 2. نصب تابلو برق و تابلو های راهنمایی پمپ بنزین
 3. نصب سیستم نشت یاب پمپ بنزین
 4. نصب سیستم احلام حریق جایگاه سوخت
 5. تهیه گزارش ارزیابی ریسک
 6. نصب سیستم های قطع اضطراری

احداث جایگاه سوخت