نفت قشم

        نفت قشم – سال 98

نیروی دریایی

  نیروی دریایی – سال 98

        پارس خودرو – سال 99

نفت بهران

       نفت بهران – سال 99

ایرانخودرو دیزل - سال 99

     ایرانخودرو دیزل -سال 99

شرکت پترولند

   شرکت پترولند – سال 99 

مجنمع صنعتی ماموت

     شرکت ماموت – سال 99

آتش نشانی

      آتش نشانی – سال 99

    نیروی انتظامی- سال 99