نیروی دریایی

پروژه همکاری با نیروی دریایی:

  • ساخت موتور سوخت رسان
  • سوخت بر اضطراری
  • گنجایش باکس طبق نیاز مشتری

نیروی دریایی