نفت بهران

پروژه نفت بهران ساخت جایگاه سوخت تهران – شمال

شرکت امداد گستر سوخت بادین با همکاری شرکت نفت بهران در سال 99 درحال ساخت

جایگاه سوخت در آزاد راه تهران شمال می باشد.

برای اطلاعات بیشتر با ما در ارتباط یاشید.