لوازم و تجهیزات پمپ بنزین

egs

پمپ شناور و متعلقات (17)

نازل و متعلقات (49)

الکترونیک (15)

شیر و متعلقات (12)

پمپ و متعلقات (6)

تانک مانیتورینگ (8)

ملزومات جانبی (21)

فیلتر ذرات آب (23)

شیلنگ و متعلقات (28)

دیسپنسرهای پمپ بنزین (17)

لیترشمارها و شمارنده ها (18)

ترولی سوخت (22)

تجهیزات مکانیکی دیسپنسر (31)

پکیج سوخت رسان سیار (7)

موتور سوخت رسان (3)

ماشین سوخت رسان (11)

سوخت رسان سیار (22)

تلمبه های پمپ بنزین (11)

سابقه همکاری با برندهای توزیع فرآورده های نفتی

egs