تمامی محصولاتی که در شرکت امداد گستر سوخت تولید می شوند دارای دفترچه ی فنی و راهنمای استفاده از محصول می باشند. لذا شرکت با اطمینان کامل محصولات خود را تولید کرده و از قطعات مورد تایید وزارت صنایع و معادن استفاده می کند. برخی از قطعات به کار رفته در تولیدات داخلی نیز مورد تایید شرکت های برند دنیا من جمله جسپاسای اسپانیا می باشند.