شیلنگ بنزین شلنگ سوخت

شیلنگ بنزین و شلنگ سوخت مصرفی در جایگاه های سوخت و پمپ بنزین ها در اقسام و با ویژگی های مختلفی عرضه میشوند.

شلنگ های مصرفی را میتوان در دو دسته شلنگ های دیسپنسر ها و شلنگ تخلیه رده بندی نمود.

جنس شلنگ های مصرفی در دیسپنسرها یا بصورت شلنگ استاندارد ضد بنزین می باشد که به دلیل گران قیمت بودن و همچنین ضعف آنها در تست ارت و از بین رفتن اتصال ارت آنها پس از مدت نسبتا کوتاهی از عمر کلی شلنگ خیلی مورد استقبال نمی باشد. در حال حاضر اکثر پمپ بنزین ها به این منظور از شلنگ های هیدرولیک یک لایه سیم استفاده می نمایند. این شلنگ ها در طول زمان بهره برداری خود بدلیل وجود یه لایه سراسری و قوی در داخل خود که استحکام شلنگ سوخت را برقرار میکند تا آخرین لحظات بازدهی خود ارتباط ارت لازم را فراهم می نماید و از این رو مشکلات کنترلی کمتری تولید مینماید.

سری دوم از شلنگ های مورد استفاده در پمپ بنزین ها شلنگ های تخلیه می باشد. این شلنگ ها از جنس کامپوزیتی میباشد که در دوسر خود کوپله برنجی گردیده و به منظور تخلیه فراورده از تانکر سوخترسان به مخازن زیر زمینی مصرف دارند. از ویژگی این شلنگ ها سبک بودن آنها میباشد. نمونه های قدیمی شلنگ های تخلیه غیر کامپوزیتی شلنگ هایی ضخیم، با انعطاف پذیری کم بود که این مشکلات با معرفی شلنگ های کامپوزیتی برطرف گردیده. این شلنگ ها در رنگ های مختلف قرمز، آبی، سبز و زرد در حال تولید میباشد.

برای اطلاع از موارد زیر و اطلاع از قیمت ها حتما با ما تماس بگیرید و یا در صفحه ی اصلی این سایت با ما همرا باشید.

انواع شیلنگ بنزین

فروش شلنگ بنزین، قیمت شیلنگ بنزین

انواع شلنگ سوخت

فروش شیلنگ سوخت، قیمت شیلنگ سوخت

انواع شیلنگ گازوییل،

فروش شیلنگ گازوییل، قیمت شلنگ گازوییل

انواع شیلنگ تخلیه،

فروش شلنگ تخلیه، قیمت شیلنگ تخلیه

انواع شیلنگ پمپ بنزین،

فروش شیلنگ پمپ بنزین، قیمت شلنگ پمپ بنزین

انواع شیلنگ تخلیه کامپوزیتی،

قیمت شیلنگ تخلیه کامپوزیتی، فروش شلنگ تخلیه کامپوزیتی

انواع شیلنگ تخلیه سوخت

فروش شیلنگ تخلیه سوخت، قیمت شلنگ تخلیه سوخت

انواع شلنگ هیدرولیک

قیمت شلنگ هیدرولیک، فروش شیلنگ هیدرولیک

انواع شیلنگ پمپ بنزین

قیمت شلنگ پمپ بنزین، فروش شیلنگ پمپ بنزین

انواع شیلنگ جایگاه سوخت

قیمت شلنگ جایگاه سوخت، فروش شیلنگ جایگاه سوخت

انواع شلنگ دیسپنسر

قیمت شلنگ دیسپنسر، فروش شیلنگ دیسپنسر

انواع شیلنگ کهاب،

فروش شیلنگ کهاب، قیمت شلنگ کهاب

سه پیش نیاز برای مونتاژ شیلنگ مناسب وجود دارد: مناسب بودن و کیفیت قطعات ، سازگاری آنها با یکدیگر و مونتاژ حرفه ای.

There are three prerequisites for a perfect hose assembly: suitability and quality of the components, their compatibility with each other and professional assembling.

It is commonly made of reinforced rubber to prevent splitting and kinking. The United States Environmental Protection Agency defines a fuel line as “all hoses or tubing designed to contain liquid fuel or fuel vapor

Operation

Petrol hose couplings complying with EN 14424 are hose fittings with screwed ferrules for use with rubber and thermoplastic hoses carrying flamable and non-flammable liquids or gases. These couplings can be assembled with fuel dispensing hoses, liquid natural gas hoses (LPG), tank truck hoses and hoses for liquids and chemicals.