خدمات جایگاه های سوخت:

۱- یک ماه ضمانت فنی شامل قطعه و اجرت

۲- تامین قطعات در کمترین زمان

۳- آمادگی خدمات در هر نقطه در سراسر کشور

۴- سرویس سیار به صورت سالیانه و بازدید رایگان