تجهیزات سر مخزن جایگاه سوخت

تجهیزات سر مخزن جایگاه سوخت چیست و چگونه ساخته می شود؟ برای پی بردن به این سوال با شرکت امداد گستر سوخت در ارتباط باشید.

 • جنس مخازن زيرزمينی مي تواند فلزي يا غيرفلزی انتخاب گردد.
 • طراحی و ساخت مخازن زيرزميني فولادی مي بايست بر اساس آخرين ويرايش استاندارد BS EN 12285-1 انجام گردد و جهت محاسبه ضخامت نهايی ورق ها حداقل يك ميليمتر اضافه بعنوان خوردگی مجاز لحاظ گردد.
 • طراحی و ساخت مخازن زيرزمينی غيرفلزی مي بايست بر اساس آخرين ويرايش استاندارد UL 1316 انجام گردد.
 • ظرفيت اسمي مخزن براي اين نوع جايگاه حداكثر 45000 لیتر باشد.
 • هر مخزن جايگاهی مي بايست داراي يك دريچه آدم رو (منهول) با سايز 24 اينچ يا بزرگتر باشد.
 • هر مخزن می بايست دارای نازل‌ های مورد نياز با فلنج استاندارد به شرح زير باشد:
 • انجام عمليات سنجش سطح سيال به صورت دستي مجاز نمي باشد.
 • در صورت استفاده از سيستم توزيع سوخت تحت فشار رعايت حداقل فاصله مجاز بين لوله هاي ورودي و خروجي طبق الزامات و دستورالعمل هاي شركت سازنده آن ضروري مي باشد.

دیگر ملزومات مخازن

 • رعايت حداقل فاصله لازم بين نازل ورودي و نازل نصب ارتفاع سنج بر اساس دستورالعمل شركت سازنده ارتفاع سنج الزامی است.
 • پيش بينی و نصب سیم ارت بر روی بدنه مخازن الزامی است.
 • Rating فلنج نازل ها 150 در نظر گرفته شود و از لوله و اتصالات با رده استاندارد استفاده گردد. همچنین Rating شیر­های با سایز 2 اینچ و بالاتر می‌­بایست با Rating فلنج­‌های متصل به آن یکسان و برابر 150 باشد
 • پيش از بهره برداري از مخزن لازم است تستهاي مخزن و لوله كشي هاي آن مطابق با استاندارد طراحي مربوطه انجام گردد.
 • مخزن بايستي بر روي بالشتك بتوني و در داخل محفظه نصب گردد و توسط تسمه‌­هاي فلزي مناسب به نحوي مهار شود كه در برابر زلزله و نيروي ناشي از بالا آمدن آب‌هاي سطحي پايداري آن حفظ گردد.

دریچه های مخزن

 • دريچه هاي بازديد بايستي به نحوي طراحي گردد كه آب‌هاي جاري و فرآورده هاي ريخت و پاش شده از سطح جايگاه به درون مخزن وارد نگردد.
 • نصب تجهيزات جلوگيري از پر شدن بيش از حد مخازن بر اساس استاندارد NFPA 30 الزامی است.
 • پيش بيني و اتخاذ تدابير مؤثر براي پيشگيري از انتشار فرآورده از مخازن به خاك‌هاي مجاور در صورت نشت احتمالي الزامي مي‌باشد مبناي اتخاذ تدابير استاندارد NFPA 30 می­‌باشد.
 • كليه تجهيزات الكتريكی جایگاه سوخت كه بر روي مخزن نصب مي‌گردند بايستي از نوع ضد انفجار با انديس مناسب انتخاب و مطابق اصول ايمني نصب گردند.
 • فضاي داخلي مخازن ذخيره سوخت منطقه خطر صفر محسوب مي‌گردد و نصب تجهيزات الكتريكي منصوب در اين محل بايستي از نوع ذاتاً ايمن داراي تأييديه معتبر صورت پذيرد.
 • كليه تجهيزات غير الكتريكی مانند ميله اندازه گيری، درپوش و… مي بايستی از جنس ضد جرقه انتخاب و نصب گردند.

لوله کشی و تجهیزات مکانیکی جایگاه سوخت

 • براي لوله كشي فرآورده كليه الزامات استاندارد NFPA 30 و NFPA 30A بایستی اعمال گردد.
 • در سيستم ذخيره سازي و انتقال سوخت در جايگاه هاي كوچك لازم است يكپارچگي جايگاه از لحاظ نوع متريال مورد استفاده حفظ گردد. درواقع در صورت بكارگيري مخازن فولادی جنس لوله كشي‌ها نيز مي بايست فولادي باشد. به همين ترتيب در صورت بكارگيري مخازن غيرفلزي لازم است لوله كشي‌هاي مربوطه نيز غيرفلزي باشد و لوله هاي غيرفلزی مورد استفاده در جايگاه مي بايست مطابق با الزامات استاندارد EN 14125 (برای لوله­‌های ترمو پلاستیک) و استاندارد UL 971 (برای لوله­‌های GPR) ساخته شده باشند. همچنين بايستي گواهينامه انطباق متريال لوله با اين استانداردها توسط مراجع ذيصلاح ارائه گردد و به تائيد شركت ملي پخش فرآورده‌­های غیر نفتی برسد.
 • دستگاه توزيع كننده سوخت ( دیسپنسر یا تلمبه) مورد استفاده در جايگاه مي بايست مطابق استاندارد بوده و داراي تاييديه شركت ملي پخش فرآوده هاي نفتي ايران باشد.

دستگاه های توزیع سوخت

 • دستگاه توزيع كننده سوخت مي تواند از نوع خودمكش باشد.
 • دستگاه توزيع كننده سوخت بايستي به ادوات لازم براي پيشگيري از سرريز در زمان سوختگيري مجهز است.
 • طول شيلنگ دستگاه توزيع سوخت در جايگاه نبايستي بيشتر از 5/5 متر است.
 • شیلنگ دیسپنسر در حالت باز بایستی حداقل 1/5 متر از ورودی ساختمان­‌های اداری فاصله بگذارید.
 • در صورت بكارگيري ديسپنسر ، حداكثر دو نازل براي سوختگيري از يك طرف و عرضه بنزين با دبي 45 لیتر بر دقيقه براي هر نازل در نظر گرفته بگیرید.
 • حریم الکتریکال دو دیسپنسر از هم 0.5 متر می­باشد لیکن بدلیل ضرورت رفع مشکلات عملیاتی حداقل فاصله دیسپنسر­ها از یکدیگر در هر سکوی سوختگیری 3 متر تعیین می­‌گردد.
 • جهت جلوگيري از لهيدگي و پارگي شيلنگ تلمبه ها، استفاده از شيلنگ جمع كن در تلمبه ها ضروری است.
 • جهت جلوگيري از نشت فرآورده ، سيستم لوله كشي واتصالات همراه تلمبه ها و مخازن مي بايست به موقع ضخامت سنجي شده و در صورت نياز تعويض يا تعمير گردند .
 • در صورت استفاده از سيستم توزيع سوخت تحت فشار ضروري است كليه اجزاي آن از نوع ضد انفجار باشند و سيستم تغذيه الكتريكي آن ترجيجاً تك فاز باشد.
 • بر روي هر شيلنگ ديسپنسر يك عدد قطع كن در نظر بگیرید.

مسیر لوله های مخازن

 • در مسير لوله تخليه به مخزن از فيلتر مناسب استفاده گردد.
 • با توجه به مساحت كم جايگاه و شرايط محل تخليه ، لوله هاي تخليه بايد همراه نفتكش به محل انتقال يابد.
 • امكان درين كليه خطوط فرآورده به سمت مخازن ذخيره بايستي در نظر گرفته شود. شيب لوله كشي 5/1 الی 2 درصد به سمت مخزن در نظر بگیرید.
 • فاصله لوله مكش پمپ مغروق تا كف مخزن حداقل 150 میلی­متر در نظر بگیرید.
 • لوله تهويه مخزن بنزين بايستي به بازدارنده شعله مجهز باشد.
 • لوله پركن مخزن سوخت تا فاصله 4 اينچي كف مخزن امتداد يابد.

اتصال لوله ها

 • در محل اتصال لوله كشي به ديسپنسر و مخزن بايستي اتصال انعطاف پذير فلزي و استاندارد در نظر گرفته شود.
 • شيلنگ دستگاه توزيع كننده سوخت بايد مطابق با استاندارد BS EN 13617-1 باشد.
 • طراحي لوله كشي بايستي به نحوي باشد. كه جهت انجام تعميرات در صورت بروز نشتي نيازي به كندن زمين نبوده و حوضچه هايي براي بازديد و دسترسي جهت تعمير و نگهداشت سيستم مد نظر قرار گيرد.
 • هرگونه اتصالات شامل لوله كشي‌ها، سيستمهاي فاضلاب و… حين ورود به ساختمانهاي اداري جهت جلوگيري از ورود بخارات فراورده به داخل جايگاه بايستي كاملاً گازبند گردد.
 • اتصالات بايستي از نوع روزه اي يا جوشي باشد.
 • كليه كانال‌ ها و فضای خالی سكوها (محل عبور لوله‌هاي حاوي فرآورده‌هاي نفتی) بايستی با ماسه بادی پرشود.

خروج بخارات از مخزن

در طراحی مخزن می­بایست موضوع خروج بخارات مد نظر قرار گیرد و موارد زیر رعایت گردد:

 • لوله هواكش مخزن مي بايست در محلي ايمن و بدون خطر رو به بالا امتداد يافته و درمجاورت عوامل گرم كننده و آتش‌­زا قرار نگرفته و تا ارتفاع حداقل 6/3 متر بالاتر از سطح زمين امتداد يابد.
 • قطر لوله تهويه و تعداد آن تابع ظرفيت مخزن بوده و براساس استانداردهاي مرتبط تعيين مي گردد.
 • لوله هواكش مخزن بايستي مجهز به كلاهك بوده و به نحو موثر مهار گردد.
 • لوله های تهويه مي بايست بالاتر از بيشترين سطح مايع موجود در نفتكش قرار گيرد و همچنين ارتفاع آن از 4 متري سطح زمين نيز تجاوز نكند.
 • دهانه لوله هواكش در يك سيستم مجهز به كنترل آلاينده مي بايست. به اندازه كره اي به شعاع 3 متر از دريچه هاي باز ساختمان هاي مجاور فاصله داشته باشد.
 • لوله تهويه مخازن بايستي مجهز به كلاهك باشد.

 

 • در جايگذاري لوله هواكش بايستي موارد ذيل را به منظور جلوگيري از تخليه بخارات در اتمسفر كه احتمال وجود جرقه و بروز آتش سوزي را دارد در نظر گرفت:

 1. توسعه املاك مجاور جايگاه
 2. جهت وزش باد
 3. احتمال وجود هرگونه جريان هوا ناشي از وجود ساختمان هاي مرتفع
 4. وجود فواصل و شكاف باريك ميان ساختمان ها
 5. مجاورت با دودكش هاي بخاری، سيستم تهويه، ناودان هاي ساختمان و درخت ها

برای دریافت اطلاعات بیشتر با ما در ارتباط باشید.