بازسازی جایگاه سوخت و پمپ بنزینها

برآورد قیمت ساخت و یا بازسازی جایگاه سوخت و پمپ بنزینها با شرکت امداد گستر سوخت بادین:

 • خریدن زمین طبق استانداردهای شرکت نفت ( کنار بیمارستان ،مدرسه و… نباشد)
 • گرفتن تاییدیه ساخت پمپ بنزین از شرکت ملی پخش فرآورده نفتی ایران
 • طبق پلن های شرکت نفت و اقداماتی که شرکت نفت صادر می نماید اقدام نمایید
 • آیا برای بازسازی پمپ بنزین نیاز است مدارک به تایید مهندس منطقه برسد؟
 • آیا در بازسازی پمپ بنزین باید محلی را به عنوان خروجی اضطراری در نظر بگیریم؟
 • برای بازسازی پمپ بنزین، چه اقداماتی در جهت اعلام و اخفاء حریق باید انجام شود؟

در ادامه بیشتر با بازسازی جایگاه آشنا میشوید. با ما در ارتباط باشید

پمپ بنزینها و جایگاه‌های سوخت موجود در سرتاسر کشور، نقطه اشتراک و اتصال مردم با وزارت نفت است. این جایگاهها به‌عنوان نماینده ی شرکت ملی پخش فرآورده ی نفتی در تمام نقاط کشور محسوب میشوند. برخی از پمپ بنزینها، فاقد عایق حرارتی اند. و ممکن است با کوچک ترین آتش سوزی خطر انفجار وجود داشته باشد. بنابراین برای بازسازی پمپ بنزینها و بازسازی جایگاه حتما نهایت دقت و مراقبت را انجام دهید. تا اتفاقات ناگوار که جان تعداد زیادی از مردم یا کارکنان را تهدید میکند، نیفتد.

شما برای بازسازی پمپ بنزین، علاوه بر رعایت تمام نکات اصولی و  ایمنی، می توانید بخش های اطراف پمپ بنزین را  با ساخت فروشگاهها  وکافه های کوچک، محلی برای استراحت رانندگان و مسافران ایجاد کنید. جایگاهها درجذب مشتریان بسیار تاثیر گذار هستند. چنانچه جایگاه سوختی قدیمی و کهنه باشد، و از لحاظ ظاهری در شرایط مناسبی قرار نگیرد. لذا این نکته ازاهمیت ویژه ایی برخوردار است که جایگاه سوخت پس از حداقل 10 الی 15 سال، چه به صورت جزیی و چه به صورت کلی، بروزرسانی و بازسازی شود.

جهت بازسازی پمپ بنزین باید به نکات مهمی توجه کرد که عبارتند از:

 • تخریب دیوارهای قدیمی و ساختن دیوارهای جدید
 • و یا در صورت لزوم جا بجایی آنها به محلی دیگر
 • بررسی و چک کردن مسیر و راههای آب رسانی، لوله کشی فاضلاب، بررسی و چک کردن سیم کشی ها و لوازم الکتریکی
 • تهیه و ایجاد منابع تغذیه و شارژ به اندازه لازم و تامین امنیت آنها مطابق با استانداردهای پمپ بنزین.
 • ایجاد سنگ فرش یا آسفالت جدید
 • ایجاد مکانهایی برای پارکینگ و تعمیرات اتومبیلها