پمپ_بنزین

تجهیزات جایگاه های سوخت

عرضه کننده کلیه تجهیزات جایگاه های فرآورده های نفتی در سراسر کشور
پمپ_بنزین

خدمات پس از فروش

ارایه کلیه خدمات نصب، راه اندازی، تعمیر ونگهداری تجهیزات جایگاهی
پمپ_بنزین

ساخت، تجهیز و زیباسازی جایگاه

ارایه مشاوره، طراحی، ساخت و زیباسازی جایگاههای عرضه سوخت
پمپ_بنزین

سیستمهای مدیریت سوخت

سیستمهای مدیریت مخازن سوخت٬ کنترل موجودی وعرضه ٬ اتوماسیون جایگاهها و کنترل متمرکز شبکه توزیع
//]]>